Klippekorttimer

Kjellerbilde uten logo


Alle yogatimene
hos oss er satt sammen for å gi den enkelte en god og sikker opplevelse. Det blir gitt egne tilpasninger ved behov.  Gi beskjed i forkant av timen dersom du har skader som skal tas hensyn til.  Timene har en bestemt form og intensitet, men vil variere fra gang til gang.

YOGA åpen
Morgentimene blir lagt til rette for alle nivå.   Timene vil variere fra gang til gang.  Presise instruksjoner og veiledning  gjør det trygt å gjøre yoga hos oss.  Gi beskjed før timen starter om skader eller andre ting som skal tas hensyn til.

YOGA 1
Dette er en yogatime for deg som er på begynnerstadiet og ønsker en grundig oppbygging til en god og stabil yogapraksis.  Vi jobber med yogastillinger (asana) samt pusteteknikker (pranayama).  I timen brukes teknikker som blir lært på nybegynnerkurs.  Vi ønsker at alle nye yogakunder skal starte på Yoga 1 eller ha vært med på et nybegynnerkurs.  Du kan gjerne fortsette på disse timene en god stund før du går videre til Yoga 2, 3 og flyttimer.  Det er avhengig av ditt utgangspunkt eller om du har en skade som skal tas hensyn til.

YOGA 2
Denne timen passer for deg som har god kontroll på Yoga 1 eller om du har gjort yoga i flere år.  Timen har større intensitet enn Yoga 1 og vi går dypere i stillingene.

Alle kunder kan komme på den timen de gikk på i høstsemesteret.  Spør gjerne yogalærerne om du ønsker å bytte time/skifte tidspunkt.

YOGA 3
Denne timen passer for deg som har en regelmessig yogapraksis hos oss og du kjenner dine muligheter og begrensninger.  Vi gir flere detaljer i stillingene og holder disse lengre.  Vi legger til rette for flere nivå også på Yoga 3.

Alle kunder kan komme på timen de gikk på i høstsemesteret.  Spør gjerne yogalærerne om du ønsker å bytte time/skifte tidspunkt.

YOGA tema
Lene og Berit vil dele på denne timen.  Informasjon om timene kommer på aktivitetskalenderen og Facebook!

YOGA flyt
I denne yogatimen benytter vi flytserier,  sammen med grundig teknikk.  Dette er en time som gir deg styrke og utholdenhet på og utenfor matten.

ROLIG  (restorativ) YOGA – ikke fast på planen
Dette skal være en time hvor vi fokuserer på å åpne og slappe av i muskler og i sinn. Vi bruker lengre tid i posisjoner enn på vanlige timer og vi holder gjennom hele timen fokus på tilstedeværelse og aksept av kroppens begrensninger. Vi setter av god tid til total avspenning og avslutter med praksis av Pranayama – pusteøvelser. Denne timen passer for alle, nybegynnerer og erfarne.