Linker

Iyengaryogaprogram for hjemmepraksis,
nivå 1 og 2:
https://www.liveyoga.nl/wp-content/uploads/2019/06/Iyengar-sequences-1.pdf

En australsk  nettbasert online yoga anbefalt av yogavenner fra Kristiansand:

https://yogaselection.com/     

https://yogaselection.com/iyengar-yoga-practice-sequence/

Linker til yogalærerne til Berit under utdannelsen:

Glenn Ceresoli                                    Monica Haar                                            Bodil Mauritzsen

http://www.bodilmauritzen.no/yoga-sequence-for-strengthening-immune-system-from-glenn-ceresoli/