Kurs og tematimer som har vært:

Sted: Hetlandsgt. 9, 2. etg. på Høghuset Bryne
Kurslærer: Berit Rosland