Kurs i Yoga Ashtanga – første serie

2 ledige plasser!

Kurs i Ashtanga Yoga Første Serie skal gi deg en grundigere forståelse av hva Ashtanga Yoga er og hvordan denne yogaformen utøves.  Vi skal bryte ned stillingene og gå inn i teknikker i starten av kurset, og mot slutten skal vi praktisere første serie i sin helhet.  På bakgrunn av dette vil det være krav til kjennskap av yogaøvelser på forhånd.  Dette kurset er ikke for helt nybegynnere til Yoga, men om du har vært innom andre former for yoga før er det tilstrekkelig.  Vi anbefaler å komme på hele kurset, men det er også åpent for drop-in på enkelte timer.  Ønsker også påmelding på telefon eller på liste i resepsjon ved drop-in.

Hjertelig velkommen!

Plan for kurskveldene:

20. februar:  Solhilsen & Stående Stillinger

Første dag skal vi først snakke litt om hva som skiller Ashtanga Yoga fra andre yogatradisjoner. Vi går grundigere gjennom stillingene brukt i Surya Namaskara A & B samt alle de stående stillingene i første serie.

27. februar:  Sittende Stillinger & Inversjoner

De sittende stillingene i første serie legger størst vekt på fremoverbøyer og vridninger. Vi legger fokus på teknikker og alternative posisjoner om en har utfordringer med å utføre en asana. Siden tar vi for oss alle inversjoner i første serie.

6. mars:  Praksis halv serie & Vinyasa overganger

Vi skal praktisere halve serien. I tillegg skal vi lære hvordan å hoppe gjennom, hoppe tilbake og å rulle tilbake.

13. mars:  Hele første serie

Praksis av hele første serie.

20. mars:  Hele første serie

Praksis av hele første serie.

 

 

Kursdato

20. februar 2018 (18.30 - 20.30)
27. februar 2018 (18.30 - 20.30)
6. mars 2018 (18.30 - 20.30)
13. mars 2018 (18.30 - 20.30)
20. mars 2018 (18.30 - 20.30)

Pris: kr 1250 for 5 ganger - kr 300,- for drop in ved ledige plasser
Sted: Hetlandsgt. 9, 2. etg. på Høghuset Bryne
Maks antall plasser: 12
Kurslærer: Lene Risa Søyland