Velkommen til vårsemesteret 2019

Timeplanen for klippekorttimer er lik høstsemester.  Vi har ikke påmelding til timer, men ønsker
likevel litt tilbakemelding fra dere som ønsker å gå fast på enkelte uketimer.  Altså samme praksis
som tidligere 🙂

Det er ledige plasser på Yoga Senior onsdager kl. 11.30 – 12.45    Les mer her.

VINTERFERIE UKE 9 OG PÅSKEFERIE UKE 16
Vi har yogafri torsdag 28.2  og fredag 1.3 i vinterferie uke 9 og fri hele påsken i uke 16.

Se timeplan her.

Hjertelig velkommen til yoga i 2019.

Priser på klippekort her.

Dersom du er helt ny – ring eller mail til Berit på forhånd for å finne ut hvilken time som passer for deg!
Les også «Tips før yoga».
Telefon 915 46 770 eller post@viben.no.

Yogakundene bruker hovedinngangen til Høghuset både på morgentimer og ettermiddagstimer.
Inngangen ved Unn deg fra Jernbanen vil være åpen fra kl. 07.00-19.00 for å gå gjennom bygget!